123

Κάρτα Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή:

Η κάρτα ελέγχου σήμανσης λέιζερ για τη μηχανή σήμανσης λέιζερ περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή ψηφιακού σήματος για την επεξεργασία δεδομένων σήμανσης σε πραγματικό χρόνο.Η μονάδα FPGA που συνδέεται με τον επεξεργαστή ψηφιακού σήματος είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του λογικού κυκλώματος και τον έλεγχο του λέιζερ της μηχανής σήμανσης λέιζερ.Μια μονάδα επέκτασης μνήμης που συνδέεται με τον επεξεργαστή ψηφιακού σήματος και αυξάνει τον χώρο αποθήκευσης του επεξεργαστή ψηφιακού σήματος.