123

360 Περιστρεφόμενη κεφαλή

Σύντομη περιγραφή:

Περιστροφικό μηχάνημα σήμανσης λέιζερ σημαίνει ότι το μηχάνημα σήμανσης μπορεί να επισημανθεί με περιστροφικό τρόπο, επειδή στις μέρες μας πολλά στρογγυλά, κυκλικά, σφαιρικά και καμπύλα προϊόντα χρειάζονται σήμανση με λέιζερ.Είναι γενικά κατάλληλο για τη σήμανση μεγάλων τεμαχίων ή βαρύτερων τεμαχίων εργασίας.Ρυθμίζοντας την κεφαλή σήμανσης λέιζερ στον περιστρεφόμενο βραχίονα, η περιστρεφόμενη κεφαλή σήμανσης λέιζερ χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιστρεφόμενης σήμανσης λέιζερ, η οποία είναι πιο εύκολη στην περιστροφή από τα περιστρεφόμενα τεμάχια εργασίας και η περιστρεφόμενη κεφαλή σήμανσης λέιζερ απαιτεί λιγότερη ενέργεια για κατανάλωση.