123

Λέιζερ ινών Mopa

Σύντομη περιγραφή:

Η σειρά JPT M7 είναι ένα λέιζερ ινών υψηλής ισχύος που χρησιμοποιεί ένα άμεσο ηλεκτρικά διαμορφωμένο λέιζερ ημιαγωγών ως λύση πηγής σποράς (MOPA), με τέλεια χαρακτηριστικά λέιζερ και καλό έλεγχο σχήματος παλμού.Σε σύγκριση με τα λέιζερ ινών με διαμόρφωση Q, η συχνότητα παλμού λέιζερ ινών MOPA και το πλάτος παλμού είναι ανεξάρτητα ελεγχόμενα, επιτρέποντας σταθερή έξοδο ισχύος υψηλής αιχμής και ευρύτερο φάσμα υποστρωμάτων σήμανσης μέσω της προσαρμογής και των δύο παραμέτρων λέιζερ.Επιπλέον, η αδυναμία των λέιζερ με διαμόρφωση Q καθίσταται δυνατή με το MOPA και η υψηλότερη ισχύς εξόδου το καθιστά ιδιαίτερα πλεονεκτικό για εφαρμογές σήμανσης υψηλής ταχύτητας.