123

Τροφοδότης & πιστόλι καλωδίων

Σύντομη περιγραφή:

Οι αυτόματοι τροφοδότες καλωδίων χρησιμοποιούνται για τη συνεχή και σταθερή τροφοδοσία καλωδίων.Είναι αυτόματοι τροφοδότες καλωδίων που μπορούν να τροφοδοτούν συνεχώς και σταθερά το καλώδιο σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους υπό έλεγχο μικροϋπολογιστή.