123

Ερευνητής

Σύντομη περιγραφή:

Το γαλβανόμετρο είναι απλώς ένα γαλβανόμετρο σάρωσης που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία λέιζερ.Το επαγγελματικό του όνομα είναι το σύστημα γαλβανομέτρου σάρωσης υψηλής ταχύτητας.
Η καλή σταθερότητα λειτουργίας, η υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης, η γρήγορη ταχύτητα σήμανσης, η ισχυρή ικανότητα κατά των παρεμβολών και οι ολοκληρωμένοι δείκτες απόδοσης φτάνουν στο τεχνικό επίπεδο του ίδιου τύπου προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.Το γαλβανόμετρο σάρωσης μπορεί να φορτωθεί με ανακλαστήρα πρόσοψης 10 mm και η μέγιστη διάμετρος προσπίπτουσας πρόσοψης είναι 10 mm.Χρησιμοποιείται στην οπτική σάρωση, τη σήμανση λέιζερ, τη διάτρηση, τη μικροεπεξεργασία και την ιατρική βιομηχανία.Το σύστημα οπτικής σάρωσης έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής ταχύτητας, της χαμηλής μετατόπισης, της υψηλής ακρίβειας τοποθέτησης και της αξιόπιστης και σταθερής λειτουργίας.